Wielojęzyczność w szkole - Normandie Université Access content directly
Journal Articles Języki obce w szkole Year : 2015

Wielojęzyczność w szkole

Malgorzata Jaskuła

Abstract

Wykorzystanie projektu FREPA, czyli Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (ang. The Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures), i jego zasobów w nauczaniu języków obcych w szkole stanowi nowe wyzwanie dla wszystkich dydaktyków. Projekt prezentowany w Polsce podczas konferencji zorganizowanych przez ORE i jego polską koordynatorkę, Annę Susek, był też opisywany na łamach czasopisma „Języki Obce w Szkole” przez jego twórców: Michela Candeliera i Annę Schröder-Surę. Program FREPA jest uzupełnieniem Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ), a jego celem jest rozwój edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej.
No file

Dates and versions

hal-02382821 , version 1 (20-02-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02382821 , version 1

Cite

Malgorzata Jaskuła. Wielojęzyczność w szkole. Języki obce w szkole, 2015, Nauczanie wielojęzyczne, 2015/02 (02), pp.42-46. ⟨hal-02382821⟩
47 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More