Вышгородская икона святых князей Бориса и Глеба: истоки образа и эволюция иконографии [Vyšgorodskaja ikona svjatyx knjazej Borisa i Gleba: istoki obraza i evoljutsija ikonografii] - Normandie Université Access content directly
Journal Articles Археологія і давня історія України [Arxeologija ta davnjaja istorija Ukrainy, Kiev] Year : 2017

The Icon of Saint Princes Boris and Gleb in Vyshgorod Near Kiev: Origins and Development of Iconography

Вышгородская икона святых князей Бориса и Глеба: истоки образа и эволюция иконографии [Vyšgorodskaja ikona svjatyx knjazej Borisa i Gleba: istoki obraza i evoljutsija ikonografii]

Abstract

The article presents a comprehensive analysis of the development of the iconography of Saint Princes Boris and Gleb in the Eastern Europe, 11th—13th century. The author shows byzantine and western European elements in the representations. The enigmatic compo-sition on the reliquary-cross and pendant icons where saint brothers are depicted as donators must be inter-preted as a scene of aurum coronarium. Such iconog-raphy of holy martyrs offering their crowns to Mather of God was broadly presented in the Christian art of Rom during the Late Antiquity and had its revival in the mid — 11th century. Most probably it decorated the frescos in the apse of the church in Vyshgorod build in 1072 by the Prince Izyaslav Yaroslavich who had in-tensive contacts to the Latin Europe. Additionally, the Princes had been initially buried in medio ecclesiae ac-cording Western and not Byzantine tradition. The new iconography where the saints are presented with their swords should be regarded as crusader interpretation of the byzantine image and has nothing to the idea of the originality of the Russian medieval art and special change in the Russian religious mind.
У статті подано широкий аналіз еволюції іконог-рафії свв. князів Бориса і Гліба в Східній Європі в XI—XIII ст. Автор демонструє візантійські і європей-ські елементи в їхній репрезентації. Викликаюча дискусію композиція на хрестах-релікваріях i ікон-ках-складнях, що представляє святих братів у позі донаторів, які тримають в руках предмети, що інтер-претуються як храми або вінці, має розумітись як сцена aurum coronarium. Така іконографія мучени-ків, які подають свої мученицькі вінці Матері Божої, була широко поширена в християнському мистец-тві Риму епохи пізньої античності і отримала нове відродження в середині XI ст. Правдоподібно, що вона була представлена на фресці в апсиді церкви у Вишгороді, побудованої князем Ізяславом Яросла-вичем в 1072 р., активні зв’язки якого з латинською Європою добре відомі. Додатково зазначається, що князі спочатку були поховані в середині церкви, in medio ecclesiae, згідно з європейською, а не візантій-ською традицією. Нова іконографія святих братів, де вони представлені тримаючи в руках мечі, повинна розглядатися як інтерпретація мистецтвом хресто-носців візантійської образності, яка не має нічого спільного з «самобутністю» давньоруського мистец-тва і еволюцією давньоруської релігійносi
Fichier principal
Vignette du fichier
III.28.pdf (532.32 Ko) Télécharger le fichier
Origin Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hal-03222735 , version 1 (10-05-2021)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03222735 , version 1

Cite

Aleksandr Musin. Вышгородская икона святых князей Бориса и Глеба: истоки образа и эволюция иконографии [Vyšgorodskaja ikona svjatyx knjazej Borisa i Gleba: istoki obraza i evoljutsija ikonografii]. Археологія і давня історія України [Arxeologija ta davnjaja istorija Ukrainy, Kiev], 2017, 1 (22), pp.110-122. ⟨hal-03222735⟩
18 View
159 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More