Nacionalitat sense nació: comunitats “imaginades” i l’imaginari de les elits a la Rússia moscovita - Normandie Université Access content directly
Book Sections Year : 2020

Nacionalitat sense nació: comunitats “imaginades” i l’imaginari de les elits a la Rússia moscovita

Fichier principal
Vignette du fichier
4. Aleksandr Musin_Nations_Lleida_2020.pdf (222.26 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publication funded by an institution

Dates and versions

hal-03195676 , version 1 (13-04-2021)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03195676 , version 1

Cite

Aleksandr Musin. Nacionalitat sense nació: comunitats “imaginades” i l’imaginari de les elits a la Rússia moscovita. Flocel Sabaté. La Nació a l'Edat Mitjana, pp.73-89, 2020, 978-84-1303-243-6. ⟨hal-03195676⟩
40 View
46 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More