Συμβολή στην Ιστορία των βιβλιοθηκών στην αναγεννησιακή Κύπρo - Normandie Université Access content directly
Conference Papers Year : 2012

Συμβολή στην Ιστορία των βιβλιοθηκών στην αναγεννησιακή Κύπρo

Contribution à l'histoire des bibliothèques dans la Chypre de la Renaissance

No file

Dates and versions

hal-02360512 , version 1 (13-01-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02360512 , version 1

Cite

Λογοτεχνικές Aποτυπώσεις, Kόσμου Της Kύπρου, Πρακτικα Διεθνους, Επιστημονικου Συνεδριου, Gilles Grivaud. Συμβολή στην Ιστορία των βιβλιοθηκών στην αναγεννησιακή Κύπρo. Διά ανθύμησιν καιρού και τόπου. Λογοτεχνικές αποτυπώσεις του κόσμου της Κύπρου, Oct 2012, Nicosie, Cyprus. ⟨hal-02360512⟩
17 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More