Το δίλημμα της αγνότητας: κοινωνιολογική επιστήμη και κοινωνική ισχύς - Normandie Université Access content directly
Book Sections Year : 2019

Το δίλημμα της αγνότητας: κοινωνιολογική επιστήμη και κοινωνική ισχύς

Michalis Lianos
No file

Dates and versions

hal-02096466 , version 1 (11-04-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02096466 , version 1

Cite

Michalis Lianos. Το δίλημμα της αγνότητας: κοινωνιολογική επιστήμη και κοινωνική ισχύς: The Purity Dilemma: Sociological Science and Social Power. Gutenberg. Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου, , In press, Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου. ⟨hal-02096466⟩
38 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More